۱۲ بهمن ۱۳۹۵

سایت کالباس، فهرست غذا فروشی ها

در این نوشتار قصد داریم به معرفی یک سایت بپردازیم.
وبسایت کالباس| فهرست غذا فروشی ها سایتی است که دارندگان خوراک فروشی ها از هر دسته و گونه مجاز سایت، می توانند آگهی های خود را در این پایگاه تبلیغ کنند و با درج تبلیغات خود بر احتمال دیده شدن آگهی خود در گستره وب و فضای مجازی بیافزایند.
برای ورود به این سایت می بایست به نشانی www.calbas.ir بروید و سپس می توانید این فهرست را دیده و در صورت لزوم از اطلاعات تماسی آگهی ها استفاده نمایید.